Indexering:       "Het Land aan de Breede Aa"

                        Heemkundetijdschrift van de Heemkundigekring

                        De Drie Heerlijkheden Zundert-Rijsbergen.

 

Samengesteld door Julia Zagers-Jacobs

 

Jaargang.  1.  

Uitgave  1        De "Aa of Weerijs"..                                               José Buiks-Hendrickx

Dec. 1991         De geschiedenis van de Bredase turfvaart                 Frank Kools

                        Waterschap de Aa of Weerijs                                  José Buiks-Hendrickx

                        Sagen en Volksvertellingen                                     Jan Bastiaansen

                        Kroniek: juni 1991 tot en met oktober 1991               Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang.  2.  

Uitgave  2        Kloosters Gemeente Zundert en Rijsbergen.             

April 1992        Abdij Maria Toevlucht                                               Ludo Voeten

                        Broeder Tecelinus                                                   Jan Bastaansen

                        Het Vincentiusseminarie van Wernhoutsburg             Frank Kools

                        St. Annaklooster te Zundert                                     José Buiks-Hendrickx                                                                                                                                         St. Annaklooster te Rijsbergen                               Jan Bastiaansen

                        Huize Bethanië                                                       Jan Bastiaansen

                        Kroniek: november 1991 tot en met maart 1992         Ria Antonissen-Broos 

                       

Uitgave  3        Huize Elisabeth                                                     Jan Bastiaansen

Okt. 1992          Het Onderwijs in Rijsbergen.                                   Gerard Kuypers

                        Het Medisch Kindertehuis “De Krabbebossen

                        Basisschool “De koperakker” Rijsbergen                  José Buiks-Hendrickx

                        Kroniek: april 1992 tot en met september 1992         Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   3.  

Uitgave  4        Het Onderwijs in Zundert.                                        Aman Nelemans       

April 1993        Het lager onderwijs in Achtmaal                              Jo Höngens

                        St. Paulusmavo Zundert                                          Frans Schrauwen

                        Het Tuinbouwonderwijs in Zundert                            L.van Winkel

                        Van de Wallschool te Zundert                                 J.C. Baldee

                        St.- Aloysiusschool Zundert                                    P.J.M. Boomaars

                        St.-Annaschool Zundert                                          C.H.J.M. Braat

                        Kroniek: oktober 1992 tot en met maart 1993           Ria Antonissen-Broos

                       

Uitgave  5        Vervolg Onderwijs in Zundert.                                                    

Nov. 1993         Bewaarschool Don Bosco Zundert                           Zr. R. Nijssen

                                                                                                    A. Maes-Martens

                        St.-Antoniusschool Klein-Zundert                             J.C.M. vd Buys

                        Sandrode MAVO                                                    H.N.M. de Bresser

                        St-Jozefschool  Wernhout                                       J. Mutsters

                                                                                                    B. van Beijsterveldt

                        Landbouwonderwijs van de NCB                              José Buiks-Hendrickx

                        Volksspelletjes                                                      Jan Bastiaansen

                        Herinneringen uit mijn jeugd                                    José Buiks-Hendrickx

                        Kroniek: april 1993 tot en met september 1993         Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   4.  

Uitgave  6        De Napoleonsweg en aanverwante zaken                 José Buiks-Hendrickx

April 1994        Gedicht (Napoleonsweg).                                        Hub. Kunst

                        Smokkelen.                                                           Jan Bastiaansen

                        Kroniek: oktober 1993 tot en met maart 1994           Ria Antonissen-Broos

 

Uitgave 7-8      Oorlog en Bevrijding Zundert en Rijsbergen               Jan Bastiaansen en      

Okt. 1994          1940-1945.  Uitgave ter gelegenheid van 50              José Buiks-Hendrickx

                        jaar bevrijding in oktober 1994.

 

 

                       

Jaargang   5.  

Uitgave  9        Ondernemend Rijsbergen in negentiende 

Aug. 1995         en twintigste eeuw.                                                José Buiks-Hendrickx

                        Kroniek: april 1994 tot en met juni 1995                    Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   6.  

Uitgave10        De opkomst van Zundert.                                        Zundertse Courant

April 1996        Zundert.                                                                P.E. Smit  

                       Oorsprong van de boomkwekerij.                             Albert Delahaye                    

                       De Moerse bossen geveld en hersteld.                     Janus Mertens

                       Boomkwekerijen in Zundert.                                                                                                                                                                                                             “De Pijnboom”                                                        Richard de Bie                                                                                                                                                  “Wilhelmina”                                                         José Buiks-Hendrickx

                        Pierre Lombarts                                                    José Buiks-Hendrickx                                                                                                                                         C.W. Dictus.                                                         J.W. ten Ham

                        Kroniek : juli 1995 tot en met maart 1996                 Ria Antonissen-Broos

                         

Uitgave 11       Van schuurkerk naar torenkerk.                               Ger Rombouts          

Okt. 1996          Kroniek: april 1996 tot en met september 1996         Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   7.

Uitgave 12       Panden, bewoners en beroepen in Zundert.              Janus Mertens                                                                                                               

April 1997        (deel 1)                                                                 Jan Pinxteren           

                        Markt – Bredaseweg – Achterste Schaapsdijk                                                                                                                                                                             Meirseweg - Burg. Mandersl.- Laarpark –  

                        Egeldonksestr.Oekelseb. -Laarse Heidestr.                                                                                                                                                                                  Katerstr. – Kl. Zundertseweg – Casper Damstr.

                        Hertogstr. – P. van Ginnekenstr. – Van Goghstr.

                        Nassauplein – W. Pastoorstr. – Kapellekestr.  

                        Akkermolenweg

.                       Kroniek: oktober 1996 tot en met maart 1997           Ria Antonissen-Broos

 

Uitgave 13       Van Zundert en Rijsbergen, tot Zundert.                   José Buiks-Hendrickx

Okt. 1997          Kroniek: april 1997 tot en met september 1997         Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   8.  

uitgave 14        Zundertse en Rijsbergse liedjes.                                                                     

April 1998        Kroniek: oktober 1997 tot en met februarie 1998       Ria Antonissen-Broos

 

Uitgave 15       Panden,bewoners en beroepen in Zundert.

Okt. 1998          (deel 2)                                                                 Janus Mertens          

                        Molenstraat (oneven nummers) Burg. Mandersl.

                        Turnstr.- De Tuintjes – Industrieweg – Oranjeplein

                        Wildertsedijk - Rustenburgstr. – Frans Baantje.

                        Kroniek: maart 1998 tot en met september 1998       Ria Antonissen-Broos

 

Jaargang   9.  

Uitgave 16       Panden,bewoners en beroepen in Zundert.

April 1999        (deel 3)                                                                 Janus Mertens          

                        Molenstraat (even nummers)

                        Kroniek: oktober 1998 tot en met februari 1999         Ria Antonissen Broos

 

Uitgave 17       Panden,bewoners en beroepen in Zundert.

Okt. 1999          (deel 4)                                                                 Janus Mertens          

                        Molenstraat 134 tot 222 – Prinsenstr. Beukenl. 

                        Dennenl.- Eikenl. – Elzenstr. – Onder de Mast

                        Plataanstr. – Veldstr.

                        Kroniek: maart 1999 tot en met september 1999       Ria Antonissen-Broos

                                                                      

Jaargang 10. 

Uitgave 18       "Kroniek van 100 jaar".                                           José Buiks-Hendrickx

April 2000

 

Uitgave 19       Veldnamen in Zundert.                                            Chr. Buiks   

Okt. 2000          Kroniek: oktober 1999 tot en met september 2000    Ria antonissen-Broos

 

Jaargang 11.

Uitgave 20       Panden, bewoners en beroepen in Zundert.

                        (deel 5)                                                                 Janus Mertens

                        Wernhoutseweg – De Ambachten – Fazantstr.

                        Kanariestr.- Leeuwerikstr. – Lijsterstr. – Patrijsstr.                                                                                                                                                                      Pauwstr. – Reigerstr.- Rutvenstr. – Zwaluwenhof

                        Poteindpl. – Achtmaalseweg - Azalearing – Berkenr.                                                                                                                                                                  Berkstr. – Biggelaarstr. – Blauwstr.- Egelantier

                        Gele Berk – Hazelaartje – Jasmijnhof – Lavendelhof

                        Nachtegaalstr. – Wielewaal.

                        Kroniek: oktober 2000 tot en met februari 2001         Jac Jacobs

 

Uitgave  21      Verhaalde Herinneringen.                                                         

Okt. 2001          Kroniek: maart 2001 tot en met augustus 2001         Jac Jacobs

 

Uitgave 22       Tussen Dorp en Kampong.                                     Jan Bastiaansen en       

Nov. 2001                                                                                     Frans Traa

 

Jaargang 12.  

Uitgave 23       Panden, bewoners en beroepen in Zundert.

April 2002        (deel 6)                                                                 Janus Mertens

                        Klein-Zundert en Schijf.

                        Kroniek: september 2001 tot en met maart 2002       Jac Jacobs

 

Uitgave 24       De straten van Rijsbergen.                                       José Buiks Hendrickx

Okt. 2002          Kroniek: maart 2002 tot en met september 2002       Julia Zagers-Jacobs

 

Jaargang 13.  

Uitgave 25       Oorlogsbelevenissen van Harrie Jochems.                Harrie Jochems         

April 2003        Kroniek: oktober 2002 tot en met februari 2003         Julia Zagers-Jacobs

 

Uitgave 26       150 Jaar Zundert & Vincent van Gogh                      Erica Boemaars  

Okt. 2003         Kroniek: maart 2003 tot en met september 2003       Julia Zagers-Jacobs

                       

Jaargang 14.  

Uitgave 27       Panden, bewoners en beroepen in Achtmaal.           Janus Mertens          

April 2004        Kroniek: oktober 2003 tot en met maart 2004           Julia Zagers-Jacobs

 

Uitgave 28        Gilde St. Bavo, De boerenguld van Rijsbergen.         Jan Bastiaansen        

Okt. 2004          Kroniek: april 2004 tot en met september 2004         Julia Zagers-Jacobs

 

Jaargang 15.

Uitgave 29       Herinneringen.                                                                         

April  2005       Kroniek: oktober 2004 tot en met februari 2005         Julia Zagers-Jacobs

 

Uitgave 30       Sagen en Volksverhalen                                          Jan Bastiaansen                                                                                                       

Okt. 2005          Uit Het Land aan de Breede AA.                            

                        Kroniek: maart 2005 tot en met augustus 2005         Julia Zagers-Jacobs

 

Jaargang 16.

Uitgave 31       Rijsberse en Zundertse liedjes                                                  

April 2006        Kroniek: sept. 2005 tot en met maart 2006               Julia Zagers-Jacobs

 

Uitgave 32       Panden, bewoners en beroepen in Wernhout            Janus Mertens en

Okt. 2006                                                                                      Ria Tilborghs

                        Kroniek: April 2006 tot en met september 2006        Julia Zagers-Jacobs