Het bestuur wil graag weten wat er leeft onder onze leden. Daarom hebben wij deze enquête samengesteld. Wij rekenen op veel reacties !!

 

Algemeen:

Voldoet  de Heemkundige Kring  aan uw verwachtingen?                                         O ja        O nee

Wat trekt u het meest in de Heemkundige Kring?

 

Welke activiteiten zou u aangereikt willen krijgen?

 

Wilt u zelf actief bijdragen aan het organiseren of uitvoeren van activiteiten?               O ja        O nee

Bent u zelf actief in een werkgroep ?                O nee     zo ja, welke?                                    

Wilt u deelnemen aan een van de volgende werkgroepen:          

                        Lezingen                                                O ja

                        Heemquiz                                              O ja

                        Redactie                                                O ja

                        Genealogie                                             O ja

                        Dialecten                                               O ja

                        Tentoonstellingen                                   O ja

                        Monumentendag                                    O ja

                        Monumenten                                          O ja

                        Digitalisering informatie                           O ja

                        Informatie verzamelen kerkdorpen          O ja

Bent u bereid in het weekend te assisteren in het museum?                                        O ja        O nee

 

Lezingen:

Per jaar organiseren we 5 á 6 lezingen.

Bent u tevreden over dit aantal?                                                 O ja          O liever ……x per jr.

Moeten deze lezingen gaan over ons eigen heem?                       O altijd      O meestal           O breder 

Wat lijkt u een interessant onderwerp voor een lezing?

 

Uitstapjes:

Per jaar organiseren we 2 uitstapjes.

Bent u tevreden over dit aantal uitstapjes?                    O ja            O liever …. x per jr.

Wat heeft u liever                                                        O 1 daagse uitstapjes incl. vervoer

                                                                                   O 1 daagse uitstapjes met  eigen vervoer

                                                                                   O meerdaagse uitstapjes

Wat vindt u een redelijke prijs?                                    €…………….

Gaat u mee voor                                                          O gezelligheid          O informatie

Wilt u introducés toelaten?                                           O ja            O nee

Wat moeten zij dan betalen?                                        O zelfde prijs           O iets meer

Nieuwsbrief:

Per jaar publiceren we 10 nieuwsbrieven, vindt u dat voldoende?                O ja   O liever … x per jr

Wat betreft de inhoud:

                 moeten er alleen aankondigingen in staan?                                                O ja        O neen

                 Uitleg over een lezing of uitstap?                                                               O ja        O neen

                 Eventueel nieuws van het museum?                                                           O ja        O neen

                 Bent u benieuwd waar het bestuur aan werkt?                                          O ja        O neen

Wilt u de nieuwsbrief en extra informatie digitaal ontvangen?       O ja                        O neen

 

Tijdschrift Land aan de Breede Aa:

Bent u geabonneerd op het tijdschrift Land aan de Breede Aa?  O ja                        O neen

Het boekje behandelt steeds één onderwerp, moet dat zo blijven?                             O ja        O neen

                 of ziet u graag meerdere onderwerpen?                                                    O ja        O neen

Zijn de onderwerpen voldoende uitgewerkt?                            O voldoende         O te oppervlakkig

Voldoet de lay-out en de vormgeving aan uw verwachting?                                       O ja        O neen

                 (U dient bij de keuze rekening houden met de kosten die aan de druk van het boekje         verbonden zijn, hoe mooier, hoe duurder)

Bent u bereid meer te betalen voor een mooiere uitgave?                                           O ja        O neen

Wat is het maximale abonnement bedrag?                                                                 €……….

Welke onderwerpen zou u graag in het boekje zien?

Bent u  bereid zelf daaraan mee te werken?                                                              O ja        O neen

 

Keuvelavonden:

Bent u al eens naar een keuvelavond geweest?                                                          O ja        O neen

Als u nee hebt geantwoord, was dat dan                    O       omdat u niet wist dat ze bestonden?

                                                                                O       omdat het u niet leuk leek?

                                                                                O       omdat u op dat moment geen tijd had?

                                                                                O       omdat u het liever overdag had?

 

Wat is uw leeftijd?                

U kunt deze enquête ook anoniem invullen.

Wat is uw naam en adres?    

Wat is uw E mail adres?        

 

Dit was wat wij graag willen weten, maar misschien wilt u er nog wat aan toevoegen. Alle ideeën zij welkom!!

 

Suggesties, aanvullingen, op- en aanmerkingen: