Weldoenerskerkhof Rijsbergen voor restauratie

Staande letterplaat met kroon

Staande letterplaat met rond kruis

Staande letterplaat

Staand monument met kruis

Waarschijnlijk een gedeelte van oude poort

Enkele stenen weer netjes

Fundering gereed om beton te storten

Precisiewerk

Even pauze

Annemarie van der Vlist aan de schoonmaak

Gaten voor versteviging

Bevestiging kruis moet uitharden

Heemkundige Kring de Drie Heerlijkheden Zundert Rijsbergen

 

Restauratie Weldoenerskerkhofje

 

Het wordt tijd weer  eens wat te vertellen over de voortgang van de restauratieplannen van het Weldoenerskerkhofje in Rijsbergen.

U denkt misschien: we horen niks meer, gebeurt er nog wel wat? Maar ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt. Restaureren kost geld, en de allerbelangrijkste taak is het vinden van geld.

Daar is veel moeite en energie in gestoken. We zijn echter verheugd het eerste resultaat van deze inspanningen te kunnen melden.

 

Het Rijsbergenfonds van de Rabobank heeft 4200,00 toegezegd, mits e.e.a. doorgaat uiteraard.

Dit geld is bedoeld voor ontwerp en begeleiding bij de uitvoering. We zijn hier heel blij mee. Maar hiermee is slechts een begin gemaakt, omdat het meest noodzakelijk de restauratie van de grafzerken is.

Voor de kosten daarvan hebben we aangeklopt bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Daarnaast hebben we een beroep gedaan op de provincie, en op gelden vanuit een Europees plan, het z.g. Leader + programma. De verzoeken zijn arbeidsintensief, er worden heel veel vragen gesteld, maar alle inspanning voor het goede verhaal biedt vooralsnog geen enkele garantie voor het welslagen.

 

We zijn in het afgelopen jaar wel eens moedeloos geweest omdat het er op leek dat er geen enkele kans op gunstig resultaat was. Maar mede door de toezegging van het Rabofonds Rijsbergen, en daarnaast met een zeer welwillende reactie vanuit het Europese programma, alsmede ook van de kant van de provincie, is er een voorzichtig positief perspectief.

 

Het kerkhofje, een restant van het oude kerkhof rond de vroegere middeleeuwse kerk is in 1935 gesloten. De kerk werd in 1918 afgebroken, na totale verwaarlozing. Vele honderden jaren was dit de begraafplek voor de Rijsbergenaren. Kerk en kerkhof lagen oorspronkelijk iets over de huidige St. Bavostraat. Met het verbreden van de weg zijn vele lagen van graven bloot gekomen en vernietigd. Zou men op deze hoge plek, nu grotendeels een klein park, gaan graven, dan komt men stellig vele grafoverblijfselen tegen. Maar dit mag nu niet meer, het gebied is tot archeologisch monument verklaard door de provincie. En als zodanig is het ook aangegeven op de cultuur-historische waardenkaart van de provincie.

 

Indertijd zijn enkele grafmonumenten overgeplaatst van het deel dat verdween. Het plekje kreeg de naam van Weldoenerskerkhofje, omdat er graven waren van vooraanstaande burgers uit Rijsbergen en Breda (er was lange tijd geen katholieke begraafplaats meer in de stad), naast graven van pastoors. Aan de kant van de St. Bavoschool stond het lijkenhuisje.

 

Om te laten zien dat het ons menens is, vinden we het belangrijk ook als vereniging een duit in het zakje te doen, naast de inspanningen van het bestuur.

Om die reden hebben we enige tijd terug dan ook een speciale spaarpot in het leven geroepen voor het kerkhofje, waar in de afgelopen tijd 742,-- gedoneerd is door leden van de Heemkundige Kring de Drie Heerlijkheden Zundert Rijsbergen, door een collecte in het van Goghkerkje te Zundert, na afloop van een lezing in samenwerking met bovengenoemde Heemkundige Kring en de verkoop van ansichtkaarten.

De gulle gevers willen we hiervoor hartelijk danken.

 

Maar u zult begrijpen dat dit in het licht van alle kosten maar een klein bedrag is. Bovendien zullen we in een later stadium geld nodig hebben voor onderhoud. Daarom willen wij allen die dit initiatief een warm hart toe dragen uitnodigen een bijdrage te storten op de
 

Raborekening 14.53.56.345 van de Heemkundige Kring met vermelding van Weldoenerskerkhofje.

Elk bedrag, hoe bescheiden ook, is welkom. Steun ons in het behouden en restaureren van het cultureel erfgoed.

 

Op 30-10-2006 ontvingen wij een gift van 25,--  zodat ons spaarpotje bevat 625,--

Op 04-11-2006 ontvingen wij een gift van    7,-- zodat ons spaarpotje bevat   632,--

Op 12-11-2006 verkochten wij ansichtkaarten  3,-- zodat ons spaarpotje bevat   635,--

Op 19-11-2006 verkochten wij ansichtkaarten    3,-- zodat ons spaarpotje bevat   638,--

Op 06-02-2007 ontvingen wij een gift van 50,--  zodat ons spaarpotje bevat   688,-- 

Op 14-02-2007 verkochten wij ansichtkaarten   30,- zodat ons spaarpotje bevat 718,--

Op 24-02-2007 verkochten wij ansichtkaarten   3,-- zodat ons spaarpotje bevat 721,--

Op 01-04-2007 verkochten wij ansichtkaarten  9,-- zodat ons spaarpotje bevat 730,--

Op 16-06-2007 verkochten wij

ansichtkaarten 12,-- zodat ons spaarpotje

bevat 742,--

OP 02-07-2007 betaalden wij aan Steenhouwer Marc de Groot 714,-- aan niet

begroot meerwerk, zodat ons spaarpotje thans nog bevat 28,--

Thans zijn we zover dat het project uitgevoerd kan worden door het beschikbaar stellen van gelden door:

 

Rabobank Rijsbergen

Prins Bernhard Cultuurfonds

Europese Commissie

 

 

Op 10 april j.l..is steenhouwer en restaurateur Marc de Groot begonnen met herstelwerkzaamheden. Hij heeft enkele stenen meegenomen naar Leiden en deze daar gelijmd.

 

Vanaf  23 april  is hij weer aan het werk in Rijsbergen met zijn meewerkende partner Annemarie van der Vlist.

 

Op 14 mei zal de voorlopige oplevering plaatsvinden in het bijzijn van het bestuur van de Heemkundige Kring de Drie Heerlijkheden

 

Update 04-07-2007

 

 

 

 

Marc behandelt een voeg van een grafsteen

Draadstangen voor versteviging

Glasplaat met tekst

EenHeerlijkheidje bij de oplevering

Weldoenerskerkhof voor de restauratie van de graven

Staande letterplaat met kruis

Liggende Zerk

Kruisboom

Kruis

Nog enkele restanten, zonder maatregelen was alles zo geworden.

Gerestaureerde grafsteen

Gersetaureerde steen in de takel

Marc de Groot met net nog zichtbaar achter kruis Annemarie van der Vlist

Schoongemaakte steen

Er is al heel wat werk verzet

Het kruis op zijn plaats getakeld

Uitleg door Marc de Groot

Eerste oplevering