ARCHIEF Jaarprogramma
  JAARPROGRAMMA | HOME

jaarprogramma 2007

17 januari 2007       Lezing over Aboriginals door Mevr van Ham in de Harmoniezaal te

                              Rijsbergen, ingang Lagestraat Aanvang 20.00 uur Entree gratis

 

28 januari 2007       Presentatie CD  't ies ammel wa  van Adri Hoppenbrouwers in het

                              Cultureel Centrum van Gogh Zundert, aanvang 14.00 uur.

                              Entree € 5,-- voor 55+ € 3,--

                        

                              Adri Hoppenbrouwers o.a. bekend van:

                              Omroep Brabant, Brabant leeft

                              Bij Jontje van Nille op de koffie

                              Wa'k zèège wouw.

 

                              Ze zingt tijdens deze presentatie live: 65 plus

                                                                                        Herinneringen aan Zundert

                                                                                        Houdoe dag

                                                                                        Mijne Navogaoter

                              Verder praat ze de liedjes aan elkaar in het Zunderts dialect.

                              Meestal wordt ze begeleid op accordeon door Laura van den Hout en

                               mogelijk is dat weer zo.    

 

 

6 februari 2007         Presentatie door Petra van Dijk over haar reizen. Petra neemt ons mee

                                naar Turkije, Oezbekistan, Bulgarije, Mexico, Guatemala, Peru,

                                Bolivia en China.

                                Ze laat wat zien over de gebruiken en ambachten van deze landen.

                                Tevens zijn er kledingstukken en gebruiksvoorwerpen te bezichtigen.

                                Lokatie: Harmoniezaal Rijsbergen

                                Aanvang 20.00 uur

 

12 maart 2007           Bestuursvergadering Heemkundige Kring in Cultuur Historisch Centrum

                                de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                                Aanvang 20.00 uur

 

19 maart 2007          Gecombineerde vergadering Bestuur Weeghreijse en Heemkundige Kring

                                in Cultuur Historisch Centrum de Weeghreijse Rijsbergen

                                Aanvang 20.00 uur (Gaat niet door)

 

20 maart 2007          Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                               de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                               Aanvang 20.00 uur

 

29 maart 2007         Jaarvergadering Heemkundige Kring in Cultureel Centrum van Gogh

                              Aanvang 19.30 uur

 

31 maart 2007         Tentoonstelling over de Brandweer van Zundert en Rijsbergen.
                               Openingstijden van 14.00 tot 17.00 uur

 

1 april 2007             Tentoonstelling over de Brandweer van Zundert en Rijsbergen.
                               Openingstijden van 14.00 tot 17.00 uur

 

 

 4 april 2007           Regio-overleg Brabants Heem in de Harmoniezaal (ingang Lagestraat)

                              Rijsbergen 

 

17 april 2007          Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                              de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                              Aanvang 19.30 uur

 

15 mei 2007           Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                             de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                             Aanvang 19.30 uur

 

19 juni 2007           Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                             de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                             Aanvang 19.30 uur

 

                    "Schatten van de Raamberg”

 

                      

 

                                      De familie Jacobs Kerkhofstraat 5 te Klein Zundert organiseert in samenwerking met enkele

                                      leden van de Heemkundige Kring de Drie Heerlijkheden een tentoonstelling op de meest

                                      historische plek van Zundert, nl. de locatie waar destijds de eerste kerk van Klein Zundert

                                      heeft gestaan. 

 

                                      Tijdens deze tentoonstelling zullen foto’s en opgegraven voorwerpen in zowel het Cultuur 

                                      Historisch Centrum Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen, als bij de familie Jacobs te zien zijn.

                                      In de tuin bij de familie Jacobs, is een deel van de contouren van de oude kerk zichtbaar gemaakt.

                                      Tevens zullen in de tuin kunstwerken van de drie gebroeders Jacobs worden opgesteld.

                                      In het bakhuis zal een diapresentatie over de opgravingen van 1970-1971 vertoond worden.

                                      Bij de ingang van het perceel van de familie Jacobs zal een St. Willibrordus-Kappelletje

                                      worden gemaakt.

 

 

                                Het programma ziet er als volgt uit. 

 

10 augustus 2007        om 16.00 uur  Inzegening St Willibrordus Kapelletje door Pastoor de Bont en daarna

                                officiële opening "Schatten van de Raamberg"  (voor genodigden).

 

11 augustus 2007        tentoonstelling  "Schatten van de Raamberg"  in Cultuur Historisch Centrum

                                Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen en bij de Familie Jacobs Kerkhofstraat 5 te Klein Zundert

                                van 11.00 tot 17.00 uur.

 

 

12 augustus 2007        tentoonstelling  "Schatten van de Raamberg"  in Cultuur Historisch Centrum

                                Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen en bij de Familie Jacobs Kerkhofstraat 5 te Klein Zundert

                                van 11.00 tot 17.00 uur.

 

 

                    

6   september 2007   Genealogische avond in Cultuurhistorisch Centrum de Weeghreijse

                                Aanvang 19.00 uur 

 

9 september 2007     Open Monumentendag.

                               

Openmonumentendag 2007 dit jaar in Rijsbergen

 

In het weekend van 8 en 9 september vindt de landelijk Openmonumentendag  plaats.

Het thema is dit jaar de moderniteit in de architectuur die ontstond tussen 1900 en 1940.

De heemkundige kring “de Drie Heerlijkheden” zal rondom dit thema op zondag 9 september een aantal rondleidingen in Rijsbergen organiseren. Tijdens deze rondleidingen zullen enkele leden uitleg  geven over wat er in Rijsbergen  aan moderniteit in de architectuur te zien is.

De panden nr 24-30-32-34-36 en 38 aan de St.Bavostraat staan onder de aandacht. Daarnaast zullen de rondleidingen ook langs het weldoenerskerkhofje van Rijsbergen  gaan. Dit kerkhofje was in de afgelopen jaren ernstig in verval geraakt. Het bestuur van de Heemkundige kring heeft zich sterk gemaakt om deze historische plek te behouden voor het nageslacht. Met gelden van Leader+ De Baronie zijn kort geleden de nog aanwezige grafzerken deskundig gerestaureerd. Zeer in het kort zal ook de groenvoorziening van het kerkhofje worden aangepakt. Een bezoek aldaar is zeer de moeite waard. De leden van de heemkundige kring zullen ook hier de nodige informatie vertellen.

De rondleidingen starten om 11.30 uur-13.00 uur en 15.00 uur vanuit het Cultureelhistorisch Centrum “De Weeghreyse”  

U kunt vanaf 11.00 uur al terecht in het museum alwaar een kleine tentoonstelling is ingericht over de geselecteerde panden.. Naast de oude bouwtekeningen zullen er ook de historische gegevens van de panden en de bewoners getoond worden.

Wat verstaat men onder de moderniteit  in de architectuur.

Een grote voorman van deze stijlvernieuwer was de Franse architect Le Corbusier (momenteel over hem tentoonstelling in het Architectuur Instituut te Rotterdam) die veel invloed heeft gehad op zijn generatie, ook in Nederland. Je moet dan denken b.v. aan de algemeen bekende huizen van Rietveld, of ook heel bekend, de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Deze vernieuwing brak met de tradities en ging uit van de functie van een gebouw. “Vorm volgt functie”. Zij verafschuwden decoratie, versiering zomaar, het moest een functie hebben. Daarnaast werd deze nieuwe stijl ook beïnvloed door de slechte woningen, ongezond, die ontstaan waren eind 19de en begin 20ste eeuw toen veel mensen van het platteland hun geluk zochten in de grote steden. Hele wijken werden uit de grond gestampt. B.v. Crooswijk in Rotterdam, De Pijp in Amsterdam. Rug aan rug woningen, bedompte kelderwoningen, alkoven, kortom zeer onhygienische en ongezonde woningen. Het Nieuwe Bouwen koos voor doelmatigheid, licht en lucht. Grote ramen, de zon mocht binnen komen. In Breda staan  langs de Singel een aantal grote witte villa´s die ook getuigen van deze bouwstijl.

Strikt genomen hebben wij in onze gemeente geen echte voorbeelden van deze moderne stijl uit die jaren. Wel is het zo, dat zoals onze dorpen zich nu aan ons tonen, ze dit gezicht vooral gekregen hebben in diezelfde periode, tussen 1900  en 1940.

In de 19de eeuw greep men in de architectuur terug op stijlen die in vroeger eeuwen in West-Europa en ook in ons land ontstaan waren. Zo zijn er vele kerken gebouwd rond de eeuwwisseling of kort er na, die weer herinneren aan de Romaanse of Gotische bouwstijl.  Romaans: ronde boog, Gotisch: spitsboog, (St. Bavokerk) even kort door de bocht. Stijlen die ontstonden in de Middeleeuwen. In ons Holland, waar m.n. in de 16de en 17de eeuw de burgerij in de steden steeds meer invloed kreeg ontstond in de huizenbouw een baksteencultuur, de Hollandse renaissance. Al deze stijlen werden in de 19de eeuw weer toegepast. Men noemt dat dan retro-stijlen, of neo-stijlen. Beroemde voorbeelden zijn van de hand van architect Cuypers, zoals het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. De modernen verafschuwden deze tendens. In de huizenbouw aan het begin van de 20ste eeuw zien we elementen terug van deze renaissance, dat noemt men de neo-renaissance. In het huis van de wijnhandel van Johan de Brouwer zie je daar elementen van terug, evenals in het huis van mevrouw Douenburg. 

Bij Het Nieuwe Bouwen hoorde ook een ander interieur: geen zware crapauds, kleedjes, donkere velours gordijnen etc., maar ook hier licht en lucht. De gebogen stalen fauteuils van Gispen komen voort uit diezelfde opvattingen in die zelfde tijd.

St. Bavostraat 30 De Dames Pellens, een huis dat duidelijk herkend wordt als een pand uit de 30er jaren. Momenteel worden op diverse plekken huizen gebouwd die teruggrijpen op deze stijl uit de 30er jaren. Ook weer een “retro-stijl”.

In Rijsbergen zijn nogal eens gevels vernieuwd, zonder de rest van het huis. Aan de zijkant kun je dat dan zien. Waarom vernieuwde men? Toch de invloed van de tijd, moderniseren, grotere ramen, soms om meer indruk te maken, enz. Ook mogelijk een minder dorps aanzien wensen, meer een stadse indruk maken.

 

    

 

18 september 2007  Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                               de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                               Aanvang 19.30 uur

 

23 september 2007   Uitstapje naar Breda. Alleen de lunch zal voor eigen rekening van de leden komen.

                                Nadere mededelingen volgen.

 

16 october 2007       Quizteam Kwisspel  bijeenkomst in Cultuur Historisch Centrum

                               de Weeghreijse Sint Bavostraat 18 Rijsbergen

                               Aanvang 19.30 uur

 

23 of 30 october 2007 Keuvelavond, nadere mededelingen volgen

 

 

31 october 2007      Lezing "Langs de Dodendraad" door Prof. Dr. Alex Vanneste.

                              om 19.30 uur in de Harmoniezaal (ingang Lagestraat) te Rijsbergen.

 

16 november 2007  Regioquiz te Wouw in Zaal Geerhoek, aanvang 19.30 uut

                              Het team uit Zundert-Rijsbergen zal dit jaar ook weer deelnemen.

                              Alvast succes gewenst. Supporters welkom.

 

27 november 2007  Lezing door Fer van Assche over Van Gogh in het Cultureel Centrum

                              van Gogh Molenstraat 5 te Zundert.

 

Update 19-08-2007