Lidmaatschap

 

De contributie van Heemkundige Kring de Drie Heerlijkheden bedraagt €  15,-- per jaar,

voor leden binnen de gemeente Zundert welke een machtigingskaart hebben afgegeven.

 

Betaling per acceptgiro kost € 1,-- extra.

Binnenlandse leden buiten de gemeente Zundert betalen een bijdrage van € 3,-- in de portokosten.

Buitenlandse leden betalen een bijdrage in de portokosten van € 4,--.

 

Voor € 10,-- extra bent u geabonneerd op de 2 x per jaar verschijnende uitgave

Het Land aan de Breede Aa.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij een nieuwe aanmelding na 1 juli is de contributie voor dat jaar de helft.

 

Aanmelding kan geschieden bij de secretaris Pieter van Boxtel tel 076-5651623

E-mail info@dedrieheerlijkheden.nl of pvanboxtel@gmail.com  

Na inschrijving ontvangt u een machtigingskaart voor automatische betaling

 

Voor Donaties en Betalingen rekening  14.53.56.345 t.n.v. Heemkundige Kring Zundert-Rijsbergen

 

Wordt nu lid en help daarmee het nog resterende cultureel erfgoed te beschermen en te bewaren.

 

 

Last update 09-04-2007