Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees Zundert

Interieur Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees

Glas in loodraam Molenstraat 12 Zundert


Interieur Molenstraat 12 Zundert

Glas in lood raam Arnouts-van Hees Zundert
Voordracht voor de Brabantse Monumentenprijs 2007 voor de sigarenspeciaalzaak van de
Fam. J. Arnouts-van Hees
Molenstraat 12 te Zundert

 

Korte geschiedenis:

In 1901 start Adrianus Arnouts van beroep sigarenmaker een bedrijfje aan de Molenstraat te Zundert ( thans Molenstraat 12  )

In een schuurtje achter het voormalige huis begon hij met het maken van sigaren.

Het voormalige huis werd gebruikt als winkel om zijn productie te verkopen.

In 1922 is het voormalige pand vervangen door het huidige pand met daarachter een fabrieksgebouw voor de fabricage van sigaren.

Het sigarenfabriekje droeg de naam  "t Moortje "

In 1925 draagt Adrianus het beheer over aan zijn zoon Johannes.

Deze gaat een samenwerkingsverband aan  met de Zuid-Nederlandse siagarettenfabriek te Roosendaal voor de fabricage van sigaren te Zundert.

De Zundertse sigarenmakers hoefden nu niet meer naar Roosendaal maar konden in Zundert aan de slag.

Door de crisisperiode, kort na 1935, komt er een einde aan deze werkgelegenheid.

De fam. Arnouts zet de fabricage van sigaren in eigen verband voort.

In 1950 treed de derde generatie Arnouts aan als Jos de zaak overneemt.

Door de toenemende concurrentie van de grote sigarenfabrieken is het niet meer rendabel om de productie van sigaren op deze kleine schaal voort te zetten.  

De productie is in 1960 dan ook gestaakt. De verkoop van tabaksartikelen in het winkeltje blijft gehandhaafd.

In 1988 treedt de vierde generatie van de fam. Arnouts, met name Johan Arnouts en zijn echtgenote Lia van Hees aan.

Heden ten dage drijven zij nog steeds het winkeltje in tabaksartikelen.

Het winkelpandje en het daar achtergelegen stenen fabriekje zijn nog in de oorspronkelijke staat van 1922 aanwezig.

Aan het exterieur en het interieur is in de loop van de jaren niets veranderd.

Enkel het winkelmeubilair is vervangen door nieuw, maar volgens het oude nagemaakt.

In het winkeltje en de etalage zijn prachtige waardevolle gebrandschilderde glas in lood ramen met reclamevoorstellingen voor sigaren. Deze zijn  rond 1950  aangebracht.

Verder draagt het eenvoudige kleine winkeltje nog steeds het karakter van een typisch dorpswinkeltje van weleer.

 

Argumenten tot toekenning:

Waar in de loop van de jaren in veel dorpen deze winkeltjes verdwenen zijn is de Fam. Arnouts er in geslaagd om het cultuurhistorisch winkelpandje en de oorspronkelijke functie te behouden.

De fam. Arnouts  heeft  tot in de vierde generatie op bijzondere wijze en met zekere trots, zorg gedragen voor het behoud van een eenvoudig dorpswinkeltje. Mogelijk dat een vijfde generatie deze bijzondere zorg in de toekomst zal voort zetten.

Waardering voor deze verdiensten is zeker op zijn plaats.